Komórki organizacyjne i stanowiska pracy WSSE w Łodzi prowadzą następujące rejestry i ewidencje:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

 • ewidencja nadzorowanych obiektów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr decyzji administracyjnych wydanych w ramach I i II instancji,
 • rejestr decyzji płatniczych, 
 • rejestr mandatów,
 • rejestr upomnień,
 • rejestry postanowień wydanych w ramach I i II instancji,
 • rejestr tytułów wykonawczych,
 • rejestr odwołań od decyzji wydanych w ramach I instancji,
 • rejestr odwołań od postanowień wydanych w ramach I instancji,
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr pobranych próbek wody;

Oddział Nadzoru Higieny Środowiska:

 • rejestr elektroniczny czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr czynników biologicznych,
 • rejestr postępowań administracyjnych w sprawie podejrzenia choroby zawodowej (I instancja),
 • rejestr postępowań administracyjnych w sprawie choroby zawodowej (II  instancja),
 • rejestr postępowań administracyjnych w II instancji,
 • rejestr wydawanych decyzji administracyjnych I instancji (nadzór bieżący),
 • rejestr imienny pracowników dot. decyzji w sprawach chorób zawodowych,
 • rejestr zawiadomień o rozprawie w przedmiocie chorób zawodowych lub środków zastępczych,
 • rejestr zakładów/obiektów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr kart stwierdzenia choroby zawodowej,
 • rejestr zawiadomień o skutkach choroby zawodowej,
 • rejestr postanowień w zakresie GMO/GMM,
 • rejestr elektroniczny bieżącego nadzoru i prowadzonych działań administracyjnych,
 • rejestr elektroniczny działań profilaktycznych i innych działań podejmowanych przez organy PIS w związku z wprowadzeniem do obrotu środków zastępczych,
 • rejestr pism przychodzących do ONHP,
 • ewidencja nadzorowanych obiektów,
 • rejestr kontroli, 
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr pobranych próbek wody,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr mandatów,
 • rejestr interwencji;

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych:

 • centralny rejestr obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej SBŻ II,
 • rejestr nadzorowanych obiektów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • rejestr mandatów karnych,
 • rejestr decyzji administracyjnych i postanowień wydanych w I instancji,
 • rejestr decyzji administracyjnych i postanowień wydanych w II instancji,
 • rejestr decyzji o nałożeniu kar pieniężnych,
 • rejestr interwencji konsumenckich;

Oddział Nadzoru Epidemiologii:

 • rejestr przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową w woj. łódzkim,
 • rejestr nowo wykrytych przypadków zachorowań na gruźlicę w woj. łódzkim,
 • rejestr raportów zakażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS,
 • rejestr zgłaszanych podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
 • rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
 • rejestr obiektów nadzorowanych w I instancji,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr interwencji,
 • harmonogram nadzoru (kontroli) nad obiektami,
 • dziennik korespondencyjny;

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • rejestr zażaleń na postanowienia państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego,
 • rejestr odwołań od decyzji państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego,
 • rejestr skarg na działanie państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego,
 • rejestr skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • rejestr zażaleń na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
 • rejestr odwołań od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
 • rejestr kontroli,
 • dziennik korespondencyjny OZNS;

Oddział Higieny Radiacyjnej:

 • rejestr kontroli planowych,
 • rejestr kontroli poza planem,
 • rejestr wydanych zezwoleń (baza zezwoleń),
 • rejestr kontroli (protokołów kontroli),
 • rejestr pomiarów dozymetrycznych,
 • rejestr zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • rejestr decyzji nakazujących,
 • rejestr (baza danych) pracowni rentgenowskich,
 • rejestr (baza danych) zakładów stosujących pola elektromagnetyczne,
 • rejestr (baza danych) aparatów rentgenowskich,
 • rejestr opinii do udzielania świadczeń zdrowotnych;

Oddział Organizacyjno-Prawny:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w imieniu Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy,
 • rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

Oddział Kadr:

 • rejestr pracowników,
 • rejestr akt archiwalnych,
 • rejestr legitymacji służbowych;

Dział Laboratoryjny:

 • rejestr klientów zewnętrznych oraz ewidencji zleceń klientów wewnętrznych,
 • rejestr próbek dostarczonych do badań;

Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora:

 • dziennik korespondencyjny pism wpływających do WSSE w Łodzi,
 • dziennik korespondencyjny faktur wpływających do WSSE w Łodzi,
 • rejestr umów na zlecenie oraz umów rocznych na wykonywanie badań laboratoryjnych,

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:

 • rejestry auditów wewnętrznych,
 • rejestry niezgodności,
 • rejestry wniosków o odstępstwo,
 • rejestr działań zapobiegawczych;

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych:

 • nadzór nad aktualizacją Oceny skutków dla ochrony danych WSSE w Łodzi,
 • nadzór nad aktualizacją Rejestru czynności przetwarzania WSSE w Łodzi,
 • nadzór nad aktualizacją Rejestru kategorii czynności przetwarzania WSSE w Łodzi,
 • nadzór nad aktualizacją Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych WSSE w Łodzi,
 • ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje prowadzone przez komórki organizacyjne i stanowiska pracy WSSE w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:ul.Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:16.10.2007 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.10.2007
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:03.12.2020 11:16