wersja do wydruku Tomasz Mizak 16.10.2007 10:47

Rejestry i ewidencje prowadzone przez komórki organizacyjne i stanowiska pracy WSSE w Łodzi

Komórki organizacyjne i stanowiska pracy WSSE w Łodzi prowadzą następujące rejestry i ewidencje:


Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

 • ewidencja nadzorowanych obiektów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr decyzji administracyjnych wydanych w ramach I i II instancji,
 • rejestr decyzji płatniczych, 
 • rejestr mandatów,
 • rejestr upomnień,
 • rejestry postanowień wydanych w ramach I i II instancji,
 • rejestr tytułów wykonawczych,
 • rejestr odwołań od decyzji wydanych w ramach I instancji,
 • rejestr odwołań od postanowień wydanych w ramach I instancji,
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr pobranych próbek wody;

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej:

 • ewidencja nadzorowanych obiektów,
 • rejestr kontroli, 
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr pobranych próbek wody,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr mandatów,
 • rejestr interwencji;

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

 • centralny rejestr obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej SBŻ II,
 • rejestr nadzorowanych obiektów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • rejestr mandatów karnych,
 • rejestr decyzji administracyjnych i postanowień wydanych w I instancji,
 • rejestr decyzji administracyjnych i postanowień wydanych w II instancji,
 • rejestr decyzji o nałożeniu kar pieniężnych,
 • rejestr interwencji konsumenckich;

Oddział Nadzoru Higieny Pracy:

 • rejestr elektroniczny czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr czynników biologicznych,
 • rejestr postępowań administracyjnych w sprawie podejrzenia choroby zawodowej (I instancja),
 • rejestr postępowań administracyjnych w sprawie choroby zawodowej (II  instancja),
 • rejestr postępowań administracyjnych w II instancji,
 • rejestr wydawanych decyzji administracyjnych I instancji (nadzór bieżący),
 • rejestr imienny pracowników dot. decyzji w sprawach chorób zawodowych,
 • rejestr zawiadomień o rozprawie w przedmiocie chorób zawodowych lub środków zastępczych,
 • rejestr zakładów/obiektów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr kart stwierdzenia choroby zawodowej,
 • rejestr zawiadomień o skutkach choroby zawodowej,
 • rejestr postanowień w zakresie GMO/GMM,
 • rejestr elektroniczny bieżącego nadzoru i prowadzonych działań administracyjnych,
 • rejestr elektroniczny działań profilaktycznych i innych działań podejmowanych przez organy PIS w związku z wprowadzeniem do obrotu środków zastępczych,
 • rejestr pism przychodzących do ONHP;

Oddział Nadzoru Epidemiologii:

 • rejestr przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową w woj. łódzkim,
 • rejestr nowo wykrytych przypadków zachorowań na gruźlicę w woj. łódzkim,
 • rejestr raportów zakażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS,
 • rejestr zgłaszanych podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
 • rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
 • rejestr obiektów nadzorowanych w I instancji,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr interwencji,
 • harmonogram nadzoru (kontroli) nad obiektami,
 • dziennik korespondencyjny;

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • rejestr zażaleń na postanowienia państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego,
 • rejestr odwołań od decyzji państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego,
 • rejestr skarg na działanie państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. łódzkiego,
 • rejestr skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • rejestr zażaleń na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
 • rejestr odwołań od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
 • rejestr kontroli,
 • dziennik korespondencyjny OZNS;

Oddział Higieny Radiacyjnej:

 • rejestr kontroli planowych,
 • rejestr kontroli poza planem,
 • rejestr wydanych zezwoleń (baza zezwoleń),
 • rejestr kontroli (protokołów kontroli),
 • rejestr pomiarów dozymetrycznych,
 • rejestr zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • rejestr decyzji nakazujących,
 • rejestr (baza danych) pracowni rentgenowskich,
 • rejestr (baza danych) zakładów stosujących pola elektromagnetyczne,
 • rejestr (baza danych) aparatów rentgenowskich,
 • rejestr opinii do udzielania świadczeń zdrowotnych;

Oddział Organizacyjno-Prawny:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w imieniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
 • rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli u przedsiebiorcy,
 • rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

Oddział Kadr i Szkoleń:

 • rejestr pracowników,
 • rejestr akt archiwalnych,
 • rejestr legitymacji służbowych;

Dział Laboratoryjny:

 • rejestr klientów zewnętrznych oraz ewidencji zleceń klientów wewnętrznych,
 • rejestr próbek dostarczonych do badań;

Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora:

 • dziennik korespondencyjny-pism wpływających do WSSE w Łodzi,
 • dziennik korespondencyjny-faktur wpływajacych do WSSE w Łodzi,
 • rejestr umów na zlecenie oraz umów rocznych na wykonywanie badań laboratoryjnych;
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:
 • rejestry auditów wewnętrznych,
 • rejestry niezgodności,
 • rejestry wniosków o odstępstwo,
 • rejestr działań zapobiegawczych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje prowadzone przez komórki organizacyjne i stanowiska pracy WSSE w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:16.10.2007 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.10.2007
Informację aktualizował:Jarosław Rżewski
Data aktualizacji:23.01.2018 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.01.2018 13:24 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
18.09.2017 08:26 Dodano załącznik "Rejestr zbiorów danych osobowych w
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi"

(Jarosław Rżewski)
18.09.2017 08:26 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
25.10.2016 12:07 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
21.10.2016 13:56 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
21.10.2016 13:55 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
21.10.2016 11:52 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
21.10.2016 11:51 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
20.10.2016 14:35 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
20.10.2016 14:34 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
20.10.2016 14:34 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
20.10.2016 13:39 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
19.10.2016 12:11 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
19.10.2016 11:52 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
19.10.2016 11:51 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
17.10.2016 10:49 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
17.10.2016 10:46 Edycja dokumentu (Jarosław Rżewski)
20.08.2015 12:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Rojewska)
12.08.2015 09:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Rojewska)
30.07.2015 10:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Rojewska)
29.04.2015 13:58 Edycja dokumentu (Edyta Skłodowska-Głuszcz)
20.10.2014 10:49 Edycja dokumentu (Edyta Skłodowska-Głuszcz)
07.01.2010 13:13 Edycja dokumentu (Tomasz Mizak)
23.10.2007 13:28 Edycja dokumentu (Tomasz Mizak)
16.10.2007 12:31 Edycja dokumentu (Tomasz Mizak)
16.10.2007 11:04 Edycja dokumentu (Tomasz Mizak)
16.10.2007 10:47 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Mizak)