Zadania Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

 1. Koordynowanie działań Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego w zakresie nadzoru:
  1. nad jakością zdrowotną żywności, przestrzeganiem warunków sanitarnych  w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
  2. nad warunkami produkcji oraz bezpieczeństwem produktów kosmetycznych.
 2. Koordynowanie działań stacji powiatowych woj. łódzkiego w zakresie nadzoru nad suplementami diety, żywnością specjalnego przeznaczenia i środkami spożywczymi wzbogacanymi.
 3. Opracowywanie ocen sposobu żywienia określonych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
 4. Opracowywanie planu pobierania próbek żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego oraz koordynowanie działań związanych z jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. Opracowywanie planu pobierania próbek produktów kosmetycznych dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego oraz koordynowanie działań związanych z jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań do Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 6. Opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych.
 7. Koordynacja działań stacji powiatowych woj. łódzkiego w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF.
 8. Koordynacja działań stacji powiatowych woj. łódzkiego związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX.
 9. Koordynowanie współdziałania na terenie województwa łódzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji pierwszej instancji z zakresu bezpieczeństwa żywności, żywienia i produktów kosmetycznych.
 11. Opracowywanie zbiorczych ocen wraz z wnioskami z materiałów kontrolnych i badań laboratoryjnych środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Podmiot udostępniający informację:ul.Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Kaczmarczyk
Data na dokumencie:23.10.2007
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:01.12.2020 11:24