wersja do wydruku Tomasz Mizak 23.10.2007 09:58

przedmiot dzialalnosci i kompetencje

Do podstawowych zadań wykonywanych przez Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych należą w szczególności:

 • koordynowanie działań PSSE woj. łódzkiego w zakresie:

  • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

  • nadzoru nad warunkami produkcji oraz jakością zdrowotną kosmetyków,

 • koordynowanie działań PSSE woj. łódzkiego w zakresie nadzoru nad suplementami diety, żywnością specjalnego przeznaczenia i środkami spożywczymi wzbogacanymi,

 • opracowywanie ocen sposobu żywienia określonych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,

 • opracowywanie planu pobierania próbek żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego oraz koordynowanie działań związanych z jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań do Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

 • opracowywanie planu pobierania próbek kosmetyków dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego oraz koordynowanie działań związanych z jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań do Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

 • opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych,

 • koordynacja działań PSSE woj. łódzkiego w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach - RASFF,

 • koordynacja działań PSSE woj. łódzkiego związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX,

 • bieżący nadzór sanitarny nad zakładami żywienia zbiorowego, dla których organem właściwym jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz wprowadzanie danych o tych obiektach do centralnej bazy obiektów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (system informatyczny - System Bezpieczeństwa Żywności),

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji I instancji w zakresie zagadnień higieny żywności i żywienia,

 • opracowywanie zbiorczych ocen wraz z wnioskami z materiałów kontrolnych i badań laboratoryjnych środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przedmiot dzialalnosci i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Kaczmarczyk
Data na dokumencie:23.10.2007
Informację aktualizował:Jarosław Rżewski
Data aktualizacji:08.02.2019 09:16