wersja do wydruku Tomasz Mizak 23.10.2007 10:11

przedmiot dzialalnosci i kompetencje

Nadzór Sanitarny Higieny Komunalnej wykonuje nastepujące zadania:

Ø  Koordynowanie zadań Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego w ramach kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania w zakresie :

·           higieny środowiska, a zwłaszcza czystości wody oraz rozpatrywania interwencji od ludności dot. hałasu komunalnego i zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,

·           utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków komunikacji publicznej,

·           rozpatrywanie odwołań od decyzji I instancji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny komunalnej,

·           monitorowania wody w basenach kąpielowych i pływalniach przeznaczonych do użytku publicznego,

·           sposobu postępowania podczas ekshumacji i przewozu zwłok (szczątków ludzkich).

Ø  bieżący nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym w obiektach użyteczności publicznej, dla których organem właściwym jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi,

Ø  dokonywanie zbiorczych ocen i analiz, i przedstawienie ich wraz z wnioskami na potrzeby resortu, władz województwa, instytucji naukowych i innych:

Ø  ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego,

Ø  analiza zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (obszarowa ocena jakości wody),

Ø  ocena stanu sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej,

Ø  analiza ocen jakości wód powierzchniowych (kąpielisk) i wydanie komunikatów o ich przydatności.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przedmiot dzialalnosci i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Łukasiewicz
Data na dokumencie:12.10.2007
Informację aktualizował:Tomasz Mizak
Data aktualizacji:16.02.2010 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż