Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie działając na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019, poz.2004) informuje, że posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego. 

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów zainteresowanych. 
Wniosek o niodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierowć do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie, ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów do dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku  ruchomego stanowi załącznik do niniejszgeo ogłoszenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:07.12.2020 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:07.12.2020 09:18