wersja do wydruku Tomasz Mizak 23.10.2007 12:00

przedmiot działalności i kompetencje

Do podstawowych zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej należy w szczególności:

  • wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty,
  • wydawanie zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej,
  • sprawowanie nadzoru i kontrola przestrzegania warunków w zakresie ochrony radiologicznej i ochrony zdrowia pracowników w zakresie działalności, na którą PWIS w Łodzi wydał zezwolenie,
  • sprawowanie nadzoru i kontrola w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych,
  • opiniowanie projektów ochrony radiologicznej pracowni rentgenowskich, szkiców usytuowania aparatury rentgenowskiej oraz dokonywanie wizji lokalnych pracowni i opiniowanie dokumentacji celem wydawania zezwoleń na uruchomienie i stosowanie aparatury rentgenowskiej w celach medycznych,
  • opiniowanie wniosków w sprawie lokalizacji i uruchamiania urządzeń będących źródłami elektromagnetycznego niejonizującego promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska,
  • współpraca z Wojewodą Łódzkim w zakresie likwidacji i usuwania skutków zdarzeń radiacyjnych o zasięgu wojewódzkim,
  • poświadczenie poziomu skażeń promieniotwórczych produktów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport do państw nie będących członkami Unii Europejskiej,
  • sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie kontroli przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Majczak
Data na dokumencie:10.10.2007
Informację aktualizował:Agnieszka Rojewska
Data aktualizacji:29.07.2015 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż