Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

 1. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku.
 2. Koordynowanie działań związanych z nadzorem w zakresie:
 • higieny procesu nauczania,
 • bezpiecznych warunków pobytu w żłobkach i klubach malucha, placówkach systemu oświaty, pieczy zastępczej, szkół wyższych oraz podczas zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie meble i sprzęt,
 • stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych,
 • wymogów dotyczących pomieszczeń praktycznej nauki zawodu.
 1. Identyfikowanie i eliminacja czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży oraz zjawisk utrwalających niepożądane i szkodliwe zachowania.
 2. Prowadzenie działań związanych z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym.
 3. Koordynowanie zadań stacji powiatowych województwa łódzkiego w zakresie zadań pionu higieny dzieci i młodzieży.
 4. Sprawozdawczość statystyczna oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Podmiot udostępniający informację:ul.Wodna 40, 90-046 Łódź
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Głuszcz
Data na dokumencie:11.10.2007
Informację aktualizował:Arkadiusz Szczuchniak
Data aktualizacji:01.12.2020 12:06