wersja do wydruku Tomasz Mizak 23.10.2007 13:00

przedmiot działalności i kompetencje

Do podstawowych zadań Oddziału  Higieny Dzieci
i Młodzieży należy:

1.  Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku.

2. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym placówek oświatowo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz wypoczynku, dla których organem właściwym jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

3.     Koordynowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie: 

- higieny procesu nauczania,

- bezpiecznych warunków pobytu, 

- wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie meble i sprzęt, 

- stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych, 

- wymogów dotyczących pomieszczeń praktycznej nauki zawodu.

4.   Identyfikowanie i eliminacja czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży oraz zjawisk utrwalających niepożądane i szkodliwe zachowania.

5. Prowadzenie działań związanych z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Informację opublikował:Tomasz Mizak
Data publikacji:23.10.2007 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Głuszcz
Data na dokumencie:11.10.2007
Informację aktualizował:Agnieszka Rojewska
Data aktualizacji:01.06.2015 11:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż