Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach - Małgorzata Sumińska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
Informację opublikował:Maria Frakowska
Data publikacji:18.02.2021 08:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.02.2021
Informację aktualizował:Maria Frakowska
Data aktualizacji:18.02.2021 10:23