Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie

mgr inż. Marzena Majcherek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Paweł Strzałkowski
Data publikacji:18.02.2021 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Strzałkowski
Data na dokumencie:16.02.2021
Informację aktualizował:Paweł Strzałkowski
Data aktualizacji:18.02.2021 13:25