Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

mgr farm. Krzysztof Jasiński

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka
Informację opublikował:Artur Wąsiewicz
Data publikacji:18.02.2021 20:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Wąsiewicz
Data aktualizacji:19.02.2021 14:27