Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

Ewa Żóraw

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:19.02.2021 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Żóraw
Data na dokumencie:19.02.2021
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:19.02.2021 08:51