Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Kosma

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
Informację opublikował:Dominik Ostrowski
Data publikacji:10.03.2021 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dominik Ostrowski
Data aktualizacji:10.03.2021 13:13