Do zadań i kompetencji PSSE w Pabianicach należy:
a) sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:
    - uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    - uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
    - uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych
b) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrolę przestrzegania przepisów 
    określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących:
    - higieny środowiska, a w szczególności wody do picia i czystości powietrza,
    - stanu higienicznego zakładów pracy, instytucji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
      osobowego transportu kolejowego i drogowego,
    - warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia
      zbiorowego,
    - warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z
      żywnością,
    - warunków zdrowotnych środowiska pracy,
    - higieny warunków nauczania, wychowania i wypoczynku,
c) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
    w tym:
    - rejestrowanie chorób zakaźnych za wyjątkiem gruźlicy i chorób przenoszonych drogą płciową,
    - dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego powiatu,
    - wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia,
d) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz
    promocji zdrowia
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
Informację opublikował:Maria Frakowska
Data publikacji:26.10.2007 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Frakowska
Data na dokumencie:26.10.2007
Informację aktualizował:Maria Frakowska
Data aktualizacji:26.10.2007 13:10