Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, działając na podstawie
art. 15zzzzzn1 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1842 z późn. zm.), ponownie wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw
z zakresu dostępu do informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Łowiczu

Sławomir Mucha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o ponownym wstrzymaniu biegu terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamil Bodek
Data publikacji:18.03.2021 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.03.2021
Informację aktualizował:Kamil Bodek
Data aktualizacji:18.03.2021 13:22