W PPIS w Poddębicach prowadzone są następujące rejestry:

Pion Nadzoru Sanitarnego:

1) rejestr kontroli

2) rejestr ocen

3) rejestr pobranych próbek wody

4) rejestr protokołów z pobrania próbek

5) rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków

6) rejestr podwykonawstwa

7) rejestr obiektów

8) rejestr chorób zawodowych

9) rejestr mandatów karnych

10) rejestr wydawanych decyzji administracyjnych

11) rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne

12) rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych

13) rejestr rozchodu szczepionek

14) rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

1) rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. [na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) i na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 217)]

2) rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania określonej czynności kontrolnej [wydawanych na podstawie art. 79 w związku z art. 77 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej].

3) rejestr zatwierdzonych dostawców zakupów i usług

4) rejestr skarg i wniosków

5) rejestr wydawanych decyzji opłatowych

6) rejestr książek kontroli sanitarnych

7) dziennik korespondencyjny – pism wpływających do PPIS w Poddębicach

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

1) rejestr auditów wewnętrznych

2) rejestr niezgodności na rok...

3) rejestr działań zapobiegawczych na rok...

4) rejestr wniosków o odstępstwo

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:08.11.2007 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Skiba
Data na dokumencie:08.11.2007
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:08.11.2007 14:01