Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej, należy
w szczególności:

   1)  nadzór nad warunkami środowiska, a zwłaszcza w zakresie:

a)      czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody do picia i na potrzeby gospodarcze,

b)      czystości wód powierzchniowych ujmowanych do celów komunalnych lub wykorzystywanych do celów rekreacyjno-sportowych,

c)      gromadzenia i usuwania nieczystości (pod kątem sanitarno-epidemiologicznym),

d)      stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektów użyteczności publicznej obiektów zakładów opieki zdrowotnej, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej, solariów, środków transportu, nieruchomości,

e)      ochrony mieszkańców przed hałasem i zatruciami tlenkiem węgla,

f)        nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami w kontrolowanych zakładach i obiektach,

g)      nadzór nad wykonywaniem ekshumacji oraz przewożenia zwłok i szczątków,

h)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie i organizowanie imprez masowych,

i)        prowadzenie monitoringu (kontrolnego i przeglądowego) jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

j)        załatwianie skarg ludności;

    2)  zadania określone w punkcie 1 realizowane są między innymi poprzez:

a)      przeprowadzanie kontroli obiektów użyteczności publicznej,

b)      pobieranie próbek wody i ich dostarczanie do badań w wyznaczonym laboratorium,

c)      nadzór nad  jakością wody w pływalniach i kąpieliskach,

d)      nadzór nad zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi powietrza;

    3)  działanie zgodne z systemem jakości obowiązującym w Stacji

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Tomasz Mizak
Data aktualizacji:14.11.2007 10:07