Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. epidemiologii, należy w szczególności:

1)    przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;

2)   opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;

3)   systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;

4)   prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;

5)   nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;

6)   nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką preparatami szczepionkowymi;

7)   prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z  wykonanych szczepień;

8)   przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach medycznych publicznych i niepublicznych połączone z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość oraz próbek środków dezynfekcyjnych;

9)    opiniowanie istniejących placówek medycznych oraz nowo powstałych punktów szczepień;

10)  współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;

11)  pobieranie i dostarczanie prób do wyznaczonego laboratorium;

12)  działanie zgodne z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. epidemiologii
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:13.11.2007 13:41