Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny pracy, należy w szczególności:

1) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy poprzez:

a)    ustalanie rodzaju badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy w zakładach rozpoczynających swą działalność oraz przy każdej zmianie technologii w zakładach już istniejących,

b)   sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach wszystkich branż i szkołach zawodowych poprzez kontrolowanie wykonania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków higieny pracy,

c)    dokonywanie ocen i analiz wielkości narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku zawodowym,

d)   prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej lub stwierdzenia braku podstaw do jej uznania,

e)    kształtowanie postaw prozdrowotnych pracodawców i zachowań zdrowotnych pracowników
w środowisku pracy,

f)     udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na pracowników w środowisku pracy,

g)    współpraca z innymi instytucjami i organami nadzoru państwowego sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,

h)    współpraca z instytucjami sprawującymi społeczny nadzór nad warunkami pracy,

i) współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi w zakresie ochrony zdrowia pracowników,

j)     działanie zgodne z systemem jakości obowiązującym w Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny pracy
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:13.11.2007 13:43