Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, należy w szczególności:

1)   inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną placówek oraz popularyzowanie wiedzy o zdrowiu i higienie, poprzez:

a)    kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych,

b)   pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia,

c)    udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

d)   wytyczanie aktualnych kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania się społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny
i racjonalnego żywienia, umiejętności udzielania pomocy oraz szeroko pojętej profilaktyki,

e)    ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne instytucje
i udzielanie pomocy w prowadzeniu tej działalności,

f)     wdrażanie do szkół i placówek służby zdrowia programów edukacyjnych zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia oraz monitorowanie i ocena ich realizacji,

g)    współpraca z organami administracji, organizacjami pozarządowymi oraz społecznymi zajmującymi się promocją zdrowia,

h)    dystrybucja materiałów oświatowo- zdrowotnych;

2)   działanie zgodne z systemem jakości obowiązującym w Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Tomasz Mizak
Data aktualizacji:14.11.2007 10:06