Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, należy w szczególności:

1)   opiniowanie lokalizacji obiektów pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na podstawie wizji lokalnych i załączonych planów sytuacyjnych;

2)   opiniowanie dokumentacji projektowej, budowy i przebudowy obiektów pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

3)   uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych;

4)   udzielanie informacji i konsultacji zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym;

5)   branie udziału przy opracowywaniu i opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)   współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, organami samorządowymi;

7)   współpraca z komórkami organizacyjnymi sprawującymi bieżący nadzór sanitarny;

8)   8)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych przy zmianie sposobu użytkowania obiektów;

9)   działanie zgodne z systemem jakości obowiązującym w Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Samodzielne stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:13.11.2007 13:52