Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. Systemu Jakości, należy w szczególności:

1)   utrzymanie w Powiatowej Stacji odpowiedniego i aktualnego systemu jakości, w tym:

a)    formułowanie propozycji celów i zadań jakościowych zatwierdzanych przez Dyrektora,

b)   prowadzenie zapisów długofalowych celów jakościowych zatwierdzanych przez Dyrektora do realizacji,

c)    przygotowanie doraźnych (rocznych) planów jakości,

d)   formułowanie propozycji dot. struktury i zawartości dokumentacji systemu jakości obowiązujących w Powiatowej Stacji,

e)    koordynacja opracowania dokumentów Systemu Jakości,

f)     nadzór, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji Systemu Jakości,

g)    nadzór nad wdrażaniem procedur ogólnych Systemu Jakości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

h)    planowanie, organizowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,

i) przygotowywanie procedur i programów przeglądów Systemu Jakości obowiązującego
w Powiatowej Stacji,

j)     planowanie i przygotowywanie przeglądów zarządzania Systemu Jakości zlecanych przez Dyrektora,

k)   sporządzanie i przechowywanie zapisów dotyczących przeglądów zarządzania Systemem Jakości,

l) akceptacja i/lub podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w obszarze Systemu Jakości,

m)  ł) ocena skuteczności prowadzonych działań korygujących,

n)    planowanie i organizowanie szkoleń z zakresu Systemu Jakości ,

o)   aktualizacja dokumentacji systemowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. Systemu Jakości
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:13.11.2007 13:55