Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy do spraw kadr:

1)   prowadzenie spraw osobowych pracowników Powiatowej Stacji;

2)   prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowniczych;

3)   czuwanie nad właściwą adaptacją zawodową pracowników nowoprzyjętych;

4)   kontrola dyscypliny pracy, w tym zwolnień lekarskich;

5)   załatwianie spraw związanych z zawieraniem umów dotyczących odbywania praktyk uczniowskich, studenckich itp.;

6)   przygotowywanie dokumentów o przyznanie odznaczeń, odznak resortowych, wyróżnień, nagród jubileuszowych, odpraw, rent, emerytur, itp.;

7)   organizowanie szkoleń wewnętrznych pracowników;

8)   prowadzenie rejestru pracowników, prowadzenie list obecności, kartotek absencji pracowników;

9)   sporządzanie sprawozdań w sprawach zatrudnienia;

10)  wydawanie zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu;

11)  sporządzanie umów na prace zlecone.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy do spraw kadr
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:13.11.2007 13:56