Do podstawowych zadań Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego, należy w szczególności:

   I)  do  osoby zatrudnionej na samodzielnym  stanowisku pracy  - Główny Księgowy, należy
w szczególności:

a)    opracowywanie i realizacja planu finansowego Powiatowej Stacji,

b)   prowadzenie księgowości budżetowej,

c)    realizacja wydatków budżetowych,

d)   prowadzenie ewidencji i windykacji należnych grzywien oraz spłaty zobowiązań,

e)    czuwanie nad właściwym wykorzystaniem środków budżetowych,

f)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

g)    rozliczenia podatkowe pracowników,

h)    opracowywanie analiz, sprawozdań, bilansów w zakresie wykonywanych zadań,

i) sporządzanie list płac i list zasiłków chorobowych,

j)     prowadzenie prac z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obliczanie związanych z tym należności,

k)   prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz spraw związanych z inwentaryzacją,

l) prowadzenie księgowości materiałowej;

      

II) do osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. administracyjnych i obsługi, należy w szczególności:

a)    obsługa sekretariatu z prowadzeniem spraw kancelaryjnych, prowadzenie rejestru korespondencji oraz skarg i wniosków,

b)   zakup, rozdział i nadzór nad gospodarką:

-        środkami rzeczowymi,

-        drukami, formularzami,

-        pieczęciami, tablicami urzędowymi, informacyjnymi itp.,

-        artykułami kancelaryjno-biurowymi,

-        pomocami biurowymi, publikatorami, prasą itp.,

c)    maszynopisanie, obsługa komputera,

d)   prowadzenie archiwum zakładowego,

e)    prowadzenie magazynu techniczno-gospodarczego,

f)     zabezpieczenie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Powiatowej Stacji, zwłaszcza
w zakresie:

-        rozdziału i gospodarowania odzieżą ochronną, prowadzenie kartoteki odzieży,

-        analizy potrzeb z zakresu sprzętu,

-        zabezpieczenie mienia ( w tym wartości pieniężnych ), p. pożarowego i bezpieczeństwa
i higieny pracy w Powiatowej Stacji,

-        kontroli prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia urządzeń i materiałów przez pracowników Powiatowej Stacji,

-        wykonywanie innych czynności zapewniających sprawne funkcjonowanie Powiatowej Stacji,

g)    okresowa inwentaryzacja składników majątkowych Powiatowej Stacji,

h)    administrowanie budynkami i pomieszczeniami Powiatowej Stacji,

i) zabezpieczenie wykonawstwa inwestycji, remontów, usuwania awarii oraz konserwacji budynków i urządzeń, wyposażenia itp.,

j)     wykonywanie drobnych, bieżących napraw nie wymagających usług specjalistycznych,

k)   wykonywanie innych czynności pomocniczych,

l) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń i otoczenia budynku Powiatowej Stacji.”;

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Informację opublikował:Marta Skiba
Data publikacji:13.11.2007 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Życiński
Data na dokumencie:19.02.2004
Informację aktualizował:Marta Skiba
Data aktualizacji:13.11.2007 14:01