Do  zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy  ds.  Systemu

Jakości, należy:

1)      utrzymanie w Powiatowej Stacji odpowiedniego i aktualnego systemu jakości, w tym:

a) formułowanie propozycji celów i zadań jakościowych,

b) prowadzenie zapisów długofalowych celów jakościowych 

     zatwierdzanych przez Dyrektora,

c) przygotowywanie rocznych planów jakości,

d) formułowanie propozycji w zakresie struktury i zawartości 

    dokumentacji systemu jakości obowiązującego w Powiatowej Stacji,

e) koordynacja opracowywania dokumentów systemu jakości,

f) nadzór, aktualizacji i przechowywanie dokumentacji systemu jakości,

g) nadzór nad wdrażaniem procedur ogólnych systemu jakości przez 

    samodzielne stanowiska pracy,

h) przygotowywanie koncepcji audytów wewnętrznych,

i) przygotowywanie procedur i programów przeglądu systemu jakości 

   obowiązującego w Powiatowej Stacji,

j)  planowanie, organizowanie audytów wewnętrznych,

k) przygotowywanie procedur i programów przeglądu systemu jakości 

                 obowiązującego w Powiatowej Stacji,

l)  planowanie i przygotowywanie przeglądów zarządzania systemem jakości  

    zlecanych przez Dyrektora,

ł)  sporządzanie i przechowywanie zapisów dotyczących przeglądów  zarządzania,

m) akceptacja i/lub podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w 

     obszarze systemu jakości,

n)  ocena skuteczności prowadzonych działań korygujących,  nadzorowanie i

     koordynowanie wdrażania procedur ogólnych systemu  jakości przez samodzielne

     stanowiska pracy,

o) prowadzenie i/lub organizowanie szkoleń pracowników nowozatrudnionych w 

     zakresie systemu jakości,

p) opiniowanie wniosków pracowników zajmujących samodzielne  stanowiska  

    pracy,  dotyczących skierowań na szkolenia podnoszące kwalifikacja

    pracowników z  zakresu kompetencji technicznych oraz  systemu jakości,

r) aktualizacja i dostosowywanie systemu jakości do zmian:

    - przepisów prawnych,

    - kryteriów akredytacji,

    - organizacyjnych i personalnych,

    - w zakresie prac realizowanych przez Powiatową Stację,

    - w zakresie metod i procedur kontrolnych oraz badawczych,

    - koniecznych ze względu na zalecenia wynikające z audytów 

      wewnętrznych i przeglądów  okresowych systemu jakości,

 s) aktualizacja  dokumentacji systemowej i wdrażanie wprowadzonych 

     zmian.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Systemu Jakości
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:30.11.2007 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:30.11.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:30.11.2007 11:52