W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Wieruszowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje :

 

 

Pion Nadzoru Sanitarnego:

1) rejestr kontroli

2) rejestr ocen

3) rejestr pobranych próbek wody

4) rejestr protokołów z pobrania próbek

5) rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych  

    substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych 

    do  kontaktu z żywnością oraz kosmetyków

6) rejestr zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność pochodzenia

    niezwierzęcego oraz wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego 

    nieobjetych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,

7) rejestr zgłaszanych interwencji dotyczących stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-

    żywieniowych

8) rejestr obiektów

9) rejestr chorób zawodowych

10) rejestr mandatów karnych

11) rejestr wydawanych decyzji administracyjnych

12) rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne

13) rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych

14) rejestr rozchodu szczepionek

15) rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

1) ewidencja wydawanych upoważnień do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego 

    Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji

2) ewidencja  wydawanych upoważnień do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców 

    prowadzących działalność gospodarczą [wydawanych na podstawie art. 79 w związku z art. 77 

    ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej]

3) ewidencja upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

4) rejestr zatwierdzonych dostawców zakupów i usług

5) rejestr skarg i wniosków

6) rejestr książek kontroli sanitarnych

7) dziennik korespondencyjny – pism wpływających do PSSE w Wieruszowie

8) rejestr akt osobowych

9) rejestr akt archiwalnych

10) rejestr szkoleń

11) rejestr legitymacji służbowych

12) ewidencja czasu pracy.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości:

1) rejestr auditów wewnętrznych

2) rejestr niezgodności na rok...

3) rejestr działań zapobiegawczych na rok...

4) rejestr wniosków o odstępstwo.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Warszawska 75, 98-400 Wieruszów
Informację opublikował:Małgorzata Woźniak
Data publikacji:07.12.2007 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Woźniak
Data na dokumencie:07.12.2007
Informację aktualizował:Małgorzata Woźniak
Data aktualizacji:07.12.2007 12:04