W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach sprawy załatwiane są w trybie i w terminach określonych przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niezałatwienie sprawy w terminie określonym w wyżej wymienionym przepisie wymaga zawiadomienia strony o przyczynach zwłoki i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
Informację opublikował:Dominik Ostrowski
Data publikacji:17.12.2007 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Violetta Grzelczak
Data na dokumencie:17.12.2007
Informację aktualizował:Dominik Ostrowski
Data aktualizacji:17.12.2007 12:29