W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach prowadzone są następujące rejestry:

1. w Pionie Nadzoru Sanitarnego:

 • rejestr kontroli,
 • rejestr ocen,
 • rejestr pism,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr pobranych próbek wody,
 • rejestr protokołów z pobrania próbek,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • rejestr świadectw jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy/wywożonej za granicę żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • rejestr zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • rejestr zgłaszanych interwencji dotyczących stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych,
 • rejestr nadzorowanych obiektów,
 • rejestr zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestr osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby,
 • rejestr nosicieli HB,Ag+ i anty HCV+,
 • rejestr ozdrowieńców po zakażeniu pał. Salmonella,
 • rejestr nosicieli pał. Salmonella,
 • rejestr dodatnich wyników badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • ewidencja zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku duru brzusznego i durów rzekomych,
 • rejestr opinii sanitarnych,
 • rejestr postanowień,
 • rejestr zażaleń na postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach,
 • rejestr skarg i wniosków;

2. w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym:
 • rejestr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach,
 • rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr akt osobowych archiwalnych,
 • rejestr legitymacji służbowych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • rejestr zatwierdzonych dostawców zakupów i usług;

3. na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Systemu Jakości:
 • rejestr auditów wewnętrznych,
 • rejestr niezgodności na rok ...,
 • rejestr działań zapobiegawczych na rok ...,
 • rejestr wniosków o odstępstwo;

4. na Samodzielnym Stanowisku Pracy - Główny Księgowy:
 • rejestr wydawanych decyzji płatniczych;

5. na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Statystyki Medycznej i Obsługi Sekretariatu Dyrektora:
 • dziennik korespondencyjny - pism wpływających do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach,
 • rejestr książek kontroli sanitarnych,
 • rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania określonej czynności kontrolnej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
Informację opublikował:Dominik Ostrowski
Data publikacji:31.12.2007 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiesław Łyszkiewicz
Data na dokumencie:31.12.2007
Informację aktualizował:Dominik Ostrowski
Data aktualizacji:31.12.2007 08:59