Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całości służy utrzymaniu i wzmacnianiu stanu zdrowia oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwana dalej „Ustawą” (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.).
Ustawa ta określa zakres działania państwowych inspektorów sanitarnych działających przy pomocy stacji sanitarno-epidemiologicznych, które są podmiotami leczniczymi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie:

- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

- bieżącego nadzoru sanitarnego, 

- zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,

- oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zapisy Ustawy pozwalają na rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający nie tylko na przeprowadzaniu w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego kontroli stanowiących podstawę wydawanych decyzji, ale również na powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwa, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.

Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednocześnie dyrektorem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będącej podmiotem leczniczym stanowiącym jednostkę budżetową.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu pracowników.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  finansowana jest z budżetu państwa. Jest dysponentem środków finansowych III stopnia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna działa na podstawie statutu nadanego przez Wojewodę Łódzkiego  oraz opracowanego na jego podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul. św. Antoniego 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Informację opublikował:Łukasz Jasiński
Data publikacji:31.01.2008 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Wojdelski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Jasiński
Data aktualizacji:28.05.2018 12:56