Rejestry i ewidencje prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład Pionu Nadzoru Sanitarnego PSSE w Tomaszowie Mazowieckim:

 1. rejestry obiektów,
 2. rejestry kontroli,
 3. rejestry ocen,
 4. rejestry pobranych próbek,
 5. rejestry protokołów z pobrania próbek,
 6. rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 7. rejestr podwykonawców,
 8. rejestr zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 9. rejestry wydanych decyzji,
 10. rejestry wydanych postanowień,
 11. rejestry nałożonych mandatów karnych,
 12. rejestry interwencji,
 13. rejestry odwołań od decyzji administracyjnych,
 14. rejestry zażaleń na postanowienia,
 15. rejestry szkoleń,
 16. rejestr stałych nosicieli pałeczek duru brzusznego i innych
 17. rejestr zbiorowych zatruć pokarmowych,
 18. rejestr zleceń przyjęć próbek do badań bakteriologicznych w ramach nadzoru,
 19. rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 20. rejestr zakażeń zakładowych,
 21. rejestr formularzy zgłoszeń zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne,
 22. rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
 23. rejestr chorób zawodowych,
 24. rejestr próbkobiorców wody do spożycia,
 25. rejestr zatwierdzonych laboratoriów,
 26. rejestr spraw odbiorowych,
 27. rejestr uzgodnień dokumentacji,
 28. rejestr spraw dotyczących procedury oddziaływania na środowisko,
 29. rejestr uzgodnień studium uwarunkowań oraz planów miejscowych,
 30. rejestr auditów wewnętrznych,
 31. rejestr niezgodności,
 32. rejestr działań zapobiegawczych,
 33. rejestr wniosków o odstępstwo.

Rejestry i ewidencje prowadzone przez pozostałe komórki organizacyjne PSSE w Tomaszowie Mazowieckim:

 1. rejestr pracowników,
 2. rejestr legitymacji służbowych,
 3. rejestr upoważnień,
 4. rejestr emerytów,
 5. rejestr zwolnień lekarskich,
 6. rejestr delegacji służbowych,
 7. rejestr akt osobowych archiwalnych,
 8. rejestr skarg i wniosków,
 9. ewidencja czasu pracy,
 10. dziennik korespondencyjny pism wpływających do PSSE w Tomaszowie Maz.,
 11. rejestr wydanych tytułów wykonawczych,
 12. rejestr wniosków o ukaranie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry prowadzone przez komórki organizacyjne PSSE w Tomaszowie Maz.
Podmiot udostępniający informację:ul. św. Antoniego 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Informację opublikował:Łukasz Jasiński
Data publikacji:31.01.2008 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Jasiński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Jasiński
Data aktualizacji:12.01.2016 12:21