Komórki organizacyjne PSSE Kutnie  prowadzą następujące rejestry:

 1. Oddział Epidemiologii:

 • rejestr formularzy zgłoszeń zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne,
 • rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych,
 • rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP);
 • rejestr nosicieli HBV, HCV, bakterii Salmonella, Shigella, Salmonella para typhi i typhi
 • rejestr zachorowań na WZW,
 • rejestr protokołów z kontroli,
 • SEPIS,
 • EWP.

2. Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych:

 • rejestr zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 • rejestr protokołow z kontroli sanitarnej,
 • rejestr wydanych decyzji administracyjnych,
 • rejestr mandatów karnych
 • rejestr interwencji,
 • rejestr pobranych prób i wydanych ocen,
 • rejestr produktów RASFF,
 • rejestr produktów RAPEX

3. Oddział Higieny Pracy:

 • rejestry dotyczące chorób zawodowych ( rejestr zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych, rejestr decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, rejestr decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, rejestr postępowań wyjaśniających  w sprawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, rejestr skutków chorób zawodowych, rejestr imienny stwierdzonych chorób, rejestr zakładowy stwierdzonych chorób zawodowych)
 • rejestr protokołów z kontroli,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr interwencji,
 • wykaz obiektów objętych nadzorem

4. Zespół ds środków zastępczych:

 • rejestr protokołów z kontroli,
 • rejestr protokołów poboru prób,
 • rejestr decyzji i postanowień,
 • rejestr zabezpieczonych środków zastępczych,
 • rejestr przypadków zatruć środkami zastępczymi i NSP (dobowy i tygodniowy),
 • monitoring nadzoru nad środkami zastępczymi (tygodniowy i miesięczny),
 • SMIOD (postępowania i zatrucia).      

5. Oddział Higieny Komunalnej

 • rejestr  obiektów będących pod nadzorem,
 • rejestr decyzji,
 • rejestr pism interwencyjnych,
 • rejestr mandatów karnych,
 • rejestr  spraw związanych z ekshumacją zwłok ludzkich,
 • rejestr spraw związanych ze sprowadzeniem zwłok z zagranicy,
 • rejestr ocen jakości wody,
 • rejestr opinii sanitarnych (imprezy masowe),
 • rejestr postanowień,
 • rejestr ocen higienicznych,
 • rejestr zgód na odstępstwo,
 • rejestr zatwierdzonych laboratoriów zewnętrznych,
 • rejestr próbkobiorców,
 • rejestr weryfikacji materiałów mających kontakt z wodą,
 • rejestr protokołów z kontroli,
 • rejestr protokołów w pobrania prób wody.

5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 • rejestr decyzji, postanowień,
 • rejestr mandatów karnych,
 • rejestr protokołów z kontroli,
 • rejestr interwencji,
 • rejestr obiektów objętych nadzorem.

6. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny:

 • rejestr wydawanych postanowień i opinii,
 • rejestr odwołań od decyzji administracyjnych,
 • rejestr kontroli;

7. Radca Prawny:

 • rejestr wniosków o ukaranie do sądów,
 • rejestr wydanych tytułów wykonawczych;

8. Sekcja Administracyjno Gospodarcza i Kadr:

 • rejestr pracowników,
 • rejestr akt osobowych archiwalnych,
 • rejestr szkoleń,
 • rejestr legitymacji służbowych i upoważnień (do kontroli i poboru prób),
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • ewidencja czasu pracy;
 • rejestr wypadków

9. Sekretariat:

 • dziennik korespondencyjny pism wpływających do PSSE w Kutnie,

10. Samodzielne stanowisko pracy ds Systemu Jakości

 • rejestr obiektów nadzorowanych przez PPIS w Kutnie

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
Informację opublikował:Krystyna Melka
Data publikacji:01.02.2008 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Melka
Data na dokumencie:30.01.2008
Informację aktualizował:Krystyna Melka
Data aktualizacji:24.08.2021 08:28