- Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów do załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej (17.02.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej na okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie Celina Marciszewska

Aktualizacja  dot. wstrzymania biegu terminów do załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej (18.03.2021r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie działając na podstawie art. 15zzzzzn1ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wstrzymuje bieg terminów do załatwienia spraw z zakresu dostępu informacji publicznej na następny okres 30 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomiwnia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie - Celina Marciszewska

- PPIS w Kutnie informuje, że na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.lodzkie.eu/page/ w zakładce komunikaty prasowe podawane są codzienne informacje dot. sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem korona wirusem, informacje dotyczą powiatu kutnowskiego jak i wszystkich powiatów woj. łódzkiego.

Dane powyższe udostępniano do 23 listopada 2020 r.

PPIS w Kutnie informuje, że od 24 listopada 2020 r. na portalu internetowym Gov.pl podawane są codzienne raporty dotyczące zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w podziale na poszczególne województwa jak i powiaty.

- Zgodnie z art. 70.5 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie publikuje Plan Działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie na  2015 r., 2016 r., 2017r., 2018r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.

- Procedura zatrudniania pracowników w PSSE w Kutnie.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikaty i ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
Informację opublikował:Krystyna Melka
Data publikacji:01.02.2008 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.01.2008
Informację aktualizował:Krystyna Melka
Data aktualizacji:02.03.2022 15:22