Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Sekcji NadzoruEpidemiologii należy w szczególności:

 1. zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, pasożytniczych i nie zakaźnych mogących się szerzyć epidemicznie poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej;

 2. opracowywanie analiz sytuacji epidemiologicznych zachorowań wśród ludności na choroby zakaźne na terenie miasta i powiatu radomszczańskiego;

 3. przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych i prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD -10 oraz  materiałach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny;

 4. opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych zatruć pokarmowych;

 5. nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi  gruźlicą, wirusowym zapaleniem wątroby typu A, B, C, pałeczkami Salmonella, Shigella, nosicielami stałymi pałeczek duru brzusznego i osobami z kontaktu;

 6. nadzór epidemiologiczny w oparciu o system Sentinel;

 7. opracowywanie wniosków i wdrażanie odpowiedniego postępowania przeciwepidemicznego;

 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 9. opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w sytuacjach awaryjnych;

 10. aktualizowanie procedur i instrukcji związanych z zapobieganiem,  wczesnym wykrywaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczaniem ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych mogących wystąpić wskutek użycia broni biologicznej, udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych;

 11. opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i planów z działalności Sekcji;

 12. nadzorowanie jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie: stanu higieniczno – sanitarnego, wdrażania standardów postępowania przeciwepidemicznego, a zwłaszcza przestrzegania zasad prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz kontroli tych procesów;

 13. ocena merytoryczna działalności zespołu do spraw zakażeń zakładowych;

 14. opiniowanie istniejących oraz nowopowstałych podmiotów leczniczych;

 15. opracowywanie informacji o stanie sanitarnym podmiotów leczniczych powiatu radomszczańskiego;

 16. prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej;

 17. dystrybucja preparatów szczepionkowych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy, prowadzenie dokumentacji;

 18. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki;

 19. nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych oraz opracowywanie sprawozdań zbiorowych w zakresie szczepień ochronnych i ich analiza;

 20. monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych;

 21. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 22. współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w celu monitorowania zoonoz oraz innymi instytucjami;

 23. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;

 24. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Sekcji Nadzoru Epidemiologii
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:01.02.2008 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Dębska
Data na dokumencie:14.03.2013
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:15.03.2013 11:13