W PPIS w Bełchatowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

Pion Nadzoru Sanitarnego:

 1. rejestr kontroli,

 2. rejestr ocen,

 3. rejestr pobranych próbek wody,

 4. rejestr protokołów z pobrania próbek,

 5. rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,

 6. rejestr podwykonawstwa,

 7. rejestr obiektów,

 8. rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 9. rejestr chorób zawodowych,

 10. rejestr mandatów karnych,

 11. rejestry wydawanych decyzji administracyjnych,

 12. rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,

 13. rejestr nosicieli chorób zakaźnych,

 14. rejestr rozchodu szczepionek,

 15. rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych,

 16. rejestr odwołań i zażaleń,

 17. rejestr próśb o interwencję.

 

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

 1. rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. [na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) i na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 217)],

 2. rejestr wydawanych upoważnień do wykonywania określonej czynności kontrolnej [wydawanych na podstawie art. 79 w związku z art. 77 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej],

 3. ewidencja upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

 4. ewidencja pracowników posiadających legitymacje służbowe,

 5. ewidencja akt osobowych,

 6. rejestr akt osobowych archiwalnych,

 7. rejestr chorób zawodowych, rejestr wypadków, profilaktycznych badań lekarskich,

 8. rejestr zatwierdzonych dostawców zakupów i usług,

 9. rejestr skarg i wniosków,

 10. rejestr książek kontroli sanitarnych,

 11. dziennik korespondencyjny,

 12. rejestr należności budżetowych i dochodów własnych.

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

 1. rejestr auditów wewnętrznych,

 2. rejestr niezgodności,

 3. rejestr działań zapobiegawczych,

 4. rejestr wniosków o odstępstwo,

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Okrzei 49, 97-400 Bełchatów
Informację opublikował:Krzysztof Patrzyk
Data publikacji:01.02.2008 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Marczak
Data na dokumencie:01.02.2008
Informację aktualizował:Krzysztof Patrzyk
Data aktualizacji:01.02.2008 12:07