Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy
do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

  1. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  2. monitorowanie przebiegu i ocenianie efektów przeprowadzonych działań oświatowo-zdrowotnych w nadzorowanych obiektach (placówki służby zdrowia i placówki oświatowo-wychowawcze);
  3. współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz  prasą i telewizją lokalną w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej  i promocji zdrowia;
  4. udostępnianie pomocy dydaktycznych oraz materiałów oświatowo-zdrowotnych  nadzorowanym placówkom;
  5. prowadzenie szkoleń, narad oraz udzielanie instruktażu koordynatorom oświaty zdrowotnej w nadzorowanych placówkach;
  6. opracowywanie rocznego planu pracy, rocznego planu zasadniczych przedsięwzięć oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań z działalności Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zgodnie z terminem;
  7. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:01.02.2008 12:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Szablewska
Data na dokumencie:14.03.2013
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:14.03.2013 14:44