Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy
do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

  1. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
  2. uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. wydawanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i określania zakresu raportu;
  4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
  5. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
  6. wyrażanie zgody zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach odrębnych;
  7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;
  8. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę oraz zadań odrębnie powierzonych przez Inspektora Sanitarnego.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:01.02.2008 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Kmieć
Data na dokumencie:14.03.2013
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:14.03.2013 14:44