Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu posiada archiwum zakładowe, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu ul. 3 Maja 1.

We wszystkich komórkach organizacyjnych PSSE w Łowiczu stosowane są następujące normatywy kancelaryjno – archiwalne:

  1. Instrukcja kancelaryjna.
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt.
  3. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym PSSE z uwagi na wartość historyczną, naukową i praktyczną dzieli się na:

  • materiały archiwalne – oznaczone symbolem „A”, są to wszelkiego rodzaju akta i dokumenty mające znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej. Materiały archiwalne stanowią część składową narodowego zasobu archiwalnego, są przechowywane wieczyści i nie mogą być niszczone,
  • dokumentacja niearchiwalna – oznaczona symbolem „B” to wszelkiego rodzaju dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym nie stanowiąca materiałów archiwalnych.
  • Archiwum zakładowe PSSE przekazuje do Archiwum Państwowego materiały archiwalne oznaczone symbolem „A”, dla których upłynął 25 letni okres od ich wytworzenia. Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem „B” po upływie obowiązującego okresu przechowywania oraz po uzyskaniu zgody na wybrakowanie przez Archiwum Państwowe jest niszczona.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Archiwum
Podmiot udostępniający informację:ul. Podrzeczna 24, 99-400 Łowicz
Informację opublikował:Ewa Plichta-Słoniewicz
Data publikacji:01.02.2008 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Plichta-Słoniewicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Plichta-Słoniewicz
Data aktualizacji:01.02.2008 13:31