Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05. Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15:00 – 15:30 oraz czwartek w godz. 09:00 – 10:00. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.

Sprawy do załatwiania można również kierować na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko


W postępowaniu związanym z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w PSSE w Radomsku stosuje się przepisy:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Poza godzinami urzędowania oraz w dni wolne od pracy czynne są telefony alarmowe o numerach:

501-689-705  Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
666-046-587  Sekcja Nadzoru Epidemiologii
602-689-450  Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i P.U.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Aleje Jana Pawła II nr 9, 97-500 Radomsko
Informację opublikował:Aleksandra Wolska
Data publikacji:01.02.2008 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Wolska
Data na dokumencie:14.03.2013
Informację aktualizował:Aleksandra Wolska
Data aktualizacji:29.01.2021 14:02