Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łęczycy jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Łęczycy  i sprawuje bezpośredni nadzór sanitarny na obszarze powiatu łęczyckiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy  jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

   Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Przedmiot działalności i uprawnienia inspekcji sanitarnej  określa szczegółowo  ustawa z dnia 20 stycznia 2021 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.195).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca
Informację opublikował:Daria Kondak
Data publikacji:04.02.2008 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.02.2008
Informację aktualizował:Daria Kondak
Data aktualizacji:25.01.2022 11:41