Do zadań i kompetencji PSSE w Zgierzu należy:
a) sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:
- uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań

 higienicznych i zdrowotnych,
- uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych
b) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrolę

przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne

i zdrowotne dotyczących:
- higieny środowiska, a w szczególności wody do picia i czystości

powietrza,
- stanu higienicznego zakładów pracy, instytucji obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej oraz osobowego transportu kolejowego

i drogowego,
- warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży

 żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
- warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami

 przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
- warunków zdrowotnych środowiska pracy,
- higieny warunków nauczania, wychowania i wypoczynku,
c) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej

w zakresie chorób zakaźnych w tym:
- rejestrowanie chorób zakaźnych za wyjątkiem gruźlicy i chorób

 przenoszonych drogą płciową,
- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno

- sanitarnego powiatu,
- wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku

podstaw do jej stwierdzenia,
d) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie

i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz
Informację opublikował:Kacper Bieniarz
Data publikacji:04.02.2008 19:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kacper Bieniarz
Data na dokumencie:04.02.2008
Informację aktualizował:Kacper Bieniarz
Data aktualizacji:05.02.2008 19:39