W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu sprawy załatwiane są w trybie i w terminach określonych przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

Sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nie załatwienie sprawy w terminie określonym w wyżej wymienionym przepisie wymaga zawiadomienia strony o przyczynach zwłoki i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz
Informację opublikował:Kacper Bieniarz
Data publikacji:04.02.2008 20:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kacper Bieniarz
Data na dokumencie:16.10.2015
Informację aktualizował:Kacper Bieniarz
Data aktualizacji:16.10.2015 09:43