Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny  w Zgierzu

                                            mgr Barbara Wieteska

Od dnia 11 maja 2020 r.obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu pełni mgr Barbara Wieteska. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412) oraz z przepisów odrębnych dotyczących Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu  w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowych – wychowawczych,

    szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

  w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

   lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu

   chorób  zakaźnych.

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu organizuje pracę Stacji, odpowiada za całokształt jej działalności i reprezentuje Powiatową Stację na zewnątrz.

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu:
1) określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy Powiatowej

    Stacji;
2) nadzoruje i kieruje pracą kierowników komórek organizacyjnych i

    pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
3) ustala plany pracy Powiatowej Stacji oraz zapewnia skuteczną kontrolę

    realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa;
4) ustala politykę kadrową w Powiatowej Stacji i jest pracodawcą jej

    pracowników;
5) sprawuje nadzór nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania skarg i

    wniosków;
6) wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące zagadnienia związane
    z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
Podmiot udostępniający informację:ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz
Informację opublikował:Kacper Bieniarz
Data publikacji:05.02.2008 08:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kacper Bieniarz
Data na dokumencie:11.01.2013
Informację aktualizował:Kacper Bieniarz
Data aktualizacji:15.05.2020 14:06