Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego

Do podstawowych zadań Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego należy:

·          w zakresie nadzoru epidemiologicznego:

- dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej,

- opracowanie i wdrażanie programów i planów działań zapobiegawczych i

   przeciwepidemicznych,

- nadzór i kierowanie opracowaniem ognisk chorób zakaźnych, udział w opracowaniu

  większych ognisk,

- prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-

   10,

- zestawienie danych statystycznych, opracowanie meldunków i sprawozdań na choroby

   zakaźne,

·          w zakresie szczepień ochronnych:

- prowadzenie zaopatrzenia oraz nadzór nad dystrybucją i wykorzystaniem szczepionek,

- nadzór nad wykonawstwem szczepień,

- opracowanie sprawozdań i analiz stanu uodpornienia dzieci i młodzieży,

·          w zakresie nadzoru sanitarnego:

- sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w placówkach służby zdrowia w zakresie

   przestrzegania  warunków wynikających z odrębnych przepisów,

- opracowanie ocen stanu sanitarnego placówek służby zdrowia oraz pracy zespołów do spraw

   zakażeń szpitalnych,

·          współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie podpisanego porozumienia między Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, a Powiatowym Lekarzem Weterynarii,

·          przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:05.02.2008 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Komar
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:05.02.2008 10:24