Samodzielne stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

·          uzgodnienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

·          uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

- nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub

   budownictwie,

·          uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych oraz środków komunikacji lądowej,

·          inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:05.02.2008 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Liliana Jurowska
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:05.02.2008 10:34