Samodzielne stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Do podstawowych zadań osób zatrudnionych na samodzielnym stanowisku pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

·          inicjowanie kierunków działań  zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami ryzyka społecznego i środowiskowego,  wpływającymi na zdrowie ludzi, a przede wszystkim propagowanie:

- zasad zdrowego stylu życia,

- działań  prowadzących do zapobiegania chorobom zakaźnym,

·          pobudzanie aktywności prozdrowotnej ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności na zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego,

·          prowadzenie szkoleń, udzielanie porad i informacji w zakresie  metodycznym i merytorycznym dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych,

·          monitorowanie przebiegu i ocena efektów prowadzonych programów i działań prozdrowotnych  w  placówkach  nauczania i wychowania, zakładach  opieki zdrowotnej oraz  innych  zakładach  i instytucjach,

·          dostarczanie realizatorom  w terenie pomocy dydaktycznych i materiałów  wizualnych do realizacji programów i akcji prozdrowotnych,

·          współpraca z organizacjami społecznymi, mediami lokalnymi i komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:05.02.2008 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Komar
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:05.02.2008 10:37