W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Wieluniu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje :

 

 Pion Nadzoru Sanitarnego:

1) rejestr kontroli

2) rejestr ocen

3) rejestr pobranych próbek wody

4) rejestr protokołów z pobrania próbek

5) rejestr pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych  

    substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych 

    do  kontaktu z żywnością oraz kosmetyków

6) rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

7) rejestr zgłaszanych interwencji dotyczących stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-

    żywieniowych

8) rejestr wniosków o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej

9) rejestr świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych

10) rejestr obiektów

11) rejestr chorób zawodowych

12) rejestr zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych

13) rejestr mandatów karnych

14) rejestr wydawanych decyzji administracyjnych/postanowień

15) rejestr odwołań/ zażaleń

16) rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne

17) rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych

18) rejestr rozchodu szczepionek

19) rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

1) ewidencja wydawanych upoważnień do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego 

    Inspektora Sanitarnego w Wieluniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji

2) ewidencja  wydawanych upoważnień do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców 

    prowadzących działalność gospodarczą [wydawanych na podstawie art. 79 w związku z art. 77   ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

3) ewidencja upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

4) rejestr zatwierdzonych dostawców zakupów i usług

5) rejestr skarg i wniosków

6)  dziennik korespondencyjny – pism wpływających do PSSE w Wieluniu

7) rejestr pracowników

8) rejestr akt osobowych

9) rejestr akt archiwalnych

10) rejestr szkoleń

11) rejestr legitymacji służbowych

12) rejestr zwolnień lekarskich

13) rejestr delegacji służbowych

14) ewidencja czasu pracy,

15) rejestr faktur przychodzących.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

1)       rejestr audytorów wewnętrznych

2)       rejestr niezgodności na rok ….

3)       rejestr działań zapobiegawczych na rok ….

4)       rejestr wniosków o odstępstwo.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający informację:ul. P.O.W. 14, 98-300 Wieluń
Informację opublikował:Halina Ciosek
Data publikacji:05.02.2008 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Komar
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Ciosek
Data aktualizacji:09.10.2015 12:00