Zadania osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 Zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ma za zadanie inicjować, organizować i prowadzić działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wyznacza Narodowy Program Zdrowia opracowany na lata 1996-2005.

Celem strategicznym tego programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności.

W programie zawartych jest 18 celów operacyjnych opartych na analizie sytuacji zdrowotnej kraju oraz zadania służące ich osiągnięciu.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Opocznie  należy:

·         Rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania.

·         Wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych:

o        w placówkach oświatowych:

o        w placówkach opieki zdrowotnej:

·         Prowadzenie szkoleń metodycznych dla koordynatorów programów edukacyjnych.

·         Inicjowanie i realizacja działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki z nałogiem palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania.

·         Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom oświaty i ochrony zdrowia w realizacji ich zadań prozdrowotnych.

·         Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Halina Reguła
Data publikacji:05.02.2008 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Reguła
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Reguła
Data aktualizacji:05.02.2008 12:06