Do zadań osoby zatrudnionej na  Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Systemu Jakości należy:

1. Utrzymanie w Pionie Nadzoru Sanitarnego odpowiedniego i aktualnego systemu zarządzania jakością, w tym:

-          formułowanie celów i zadań jakościowych pod dyskusję i decyzję Dyrektora,

-          prowadzenie zapisów długofalowych celów jakościowych zatwierdzanych przez Dyrektora,

-          przygotowywanie rocznych planów jakości,

-          formułowanie   propozycji w zakresie struktury i zawartości dokumentacji systemu zarządzania jakością obowiązującego w PSSE,

-          koordynacja opracowywania dokumentów systemu zarządzania jakością,

-          nadzór, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością ,

-          przygotowywanie koncepcji auditów wewnętrznych, proponowanie kandydatów na auditorów,

-          planowanie, organizowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,

-          przygotowywanie projektów procedur,

-          planowanie i organizacja przeglądów zarządzania zlecanych przez Dyrektora,

-          sporządzanie i przechowywanie zapisów dotyczących przeglądów zarządzania,

-          akceptacja wyników auditów i przeglądów oraz podejmowanie działań korygujących                       i zapobiegawczych      w obszarze systemu zarządzania jakością,

-          ocena skuteczności prowadzonych działań korygujących,

-          planowanie i prowadzenie i/lub organizowanie szkoleń dot. systemu zarządzania jakością,

-          planowanie, organizowanie bądź prowadzenie szkoleń pracowników nowozatrudnionych w zakresie systemu zarządzania jakością,

-          aktualizacja i dostosowywanie systemu zarządzania jakością do zmian:

o        przepisów prawnych,

o        organizacyjnych i personalnych,

o        w zakresie prac realizowanych przez PSSE,

o        w zakresie metod i procedur kontrolnych, koniecznych ze względu na zalecenia wynikające  z auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,

-          aktualizacja dokumentacji systemowej i wdrażanie wprowadzanych zmian.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Halina Reguła
Data publikacji:05.02.2008 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Reguła
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Reguła
Data aktualizacji:05.02.2008 12:07