Do zadań osób zatrudnionych w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie  Higieny Komunalnej należy:

·         monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

o        działalność próbobiorcza,

o        dokonywanie ocen analizy jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów,

o        informowanie konsumentów o jakości wody,

o        wydawanie zgody na stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów używanych
w instalacjach i urządzeniach wodnych;

·         nadzór nad czystością wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz nad stanem sanitarnym terenów zielonych:

o        działalność próbobiorcza,

o        kontrola stanu sanitarnego;

·         nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wody w basenach kąpielowych i pływalniach;

·         nadzór nad przestrzeganiem właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektów użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i solariów oraz środków transportu;

·         nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami w kontrolowanych zakładach
i obiektach oraz opiniowanie programów postępowania z odpadami na wniosek Urzędu Miasta;

·         wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie i organizowanie imprez masowych;

·         nadzór nad wykonywaniem ekshumacji oraz przewożeniem zwłok i szczątków;

·         załatwianie skarg ludności dotyczących głównie złego stanu sanitarno-porządkowego posesji oraz ochrony mieszkańców przed hałasem i zatruciami tlenkiem węgla;

·         działanie zgodnie z systemem jakości obowiązującym w Stacji.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Halina Reguła
Data publikacji:05.02.2008 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Reguła
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Reguła
Data aktualizacji:05.02.2008 12:10