Do zadań osób zatrudnionych w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Dzieci  i Młodzieży należy:

·         Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym i technicznym:

- placówek oświatowo-wychowawczych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły (od stopnia podstawowego do wyższego), internaty, placówki pracy pozaszkolnej, warsztaty szkolne,

- placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapii,

·         Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:

- egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek,

- kontrole warunków aerosanitarnych pomieszczeń pod kątem obecności lotnych substancji toksycznych,

- higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży – pomiar uczniów, stolików i krzeseł,

- pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w salach zajęć dzieci i młodzieży,

- higieniczna ocena planów lekcji,

- kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe,

- nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

·         Ocena przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.

·         Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku letniego i zimowego).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Halina Reguła
Data publikacji:05.02.2008 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Reguła
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Reguła
Data aktualizacji:05.02.2008 12:14