Do zadań  osób zatrudnionych w  Sekcji Nadzoru Epidemiologii należy:

·         zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;

·         przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;

·         opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;

·         systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;

·         prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą
w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;

·         nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;

·         nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką preparatami szczepionkowymi;

·         prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;

·         przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach medycznych publicznych i niepublicznych połączone z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość oraz próbek środków dezynfekcyjnych;

·         opiniowanie istniejących placówek medycznych oraz nowo powstałych punktów szczepień;

·         współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;

·         działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.

·         Ocena merytoryczna działalności zespołu do spraw zakażeń zakładowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekcja Nadzoru Epidemiologii
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Halina Reguła
Data publikacji:05.02.2008 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Reguła
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Reguła
Data aktualizacji:05.02.2008 12:16