Do zadań osób zatrudnionych w Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów  Użytku należy:

·         Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży środków spożywczych.

·         Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i obrotu przedmiotami użytku oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

·         Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad jakością żywienia ludzi w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego.

·         Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, substancji dodatkowych oraz używek produkowanych i sprzedawanych na terenie objętym nadzorem przez PSSE w Opocznie

·         Udział w likwidacji i opracowywaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych.

·         Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej środków spożywczych, przedmiotów użytku i jakości żywienia ludzi oraz warunków sanitarnych w obiektach zajmujących się żywieniem ludzi oraz produkcją i dystrybucją środków spożywczych oraz przedmiotów użytku oraz innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.

·         Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw nie będącymi członkami Unii Europejskiej lub wywożonych do nich.

·         Współdziałanie w zakresie sprawowania nadzoru z Inspekcją Weterynaryjną, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem warunków zdrowotnych żywności         i żywienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Podmiot udostępniający informację:pl. Kościuszki 9, 26-300 Opoczno
Informację opublikował:Halina Reguła
Data publikacji:05.02.2008 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Reguła
Data na dokumencie:05.02.2008
Informację aktualizował:Halina Reguła
Data aktualizacji:05.02.2008 12:18